วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2553 ได้มาอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Open Source Software  สำหรับรูปภาพที่เห็น เรียนเมื่อเช้าวันที่ 9 ก.ค. 53 เป็นการตกแต่งภาพด้วย GIMP  ชื่อภาพ  ดอกบัวเวียนวน

Advertisements