ตัวอย่างการแนบไฟล์เอกสาร

test

Web 2.0 กับการจัดการความรู้

การอบรม Open Office

วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2553 เข้ารับการอบรม Open Source Software  สำหรับภาพนี้ เรียนเช้าวันที่ 9 กรกฎาคม 2553  โดยโปรแกรม GIMP ชื่อภาพ ดอกบัวเวียนวน

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.