ตัวอย่างการแนบไฟล์เอกสาร

test

Advertisements

Web 2.0 กับการจัดการความรู้

การอบรม Open Office

วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2553 เข้ารับการอบรม Open Source Software  สำหรับภาพนี้ เรียนเช้าวันที่ 9 กรกฎาคม 2553  โดยโปรแกรม GIMP ชื่อภาพ ดอกบัวเวียนวน

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!